Socialt

Välkommen!

Kårens sociala utskott ansvarar för evenemang och fester för skolans elever. Det är framförallt detta utskott som jobbar för och värnar om studenternas sammanhållning på skolan.

Vi har fyra skolfester som varje år arrangeras av Kåren:

Insparken
Höstens läsår brukar starta med en inspark för våra nya kära ettor. Insparken anordnas av åk 2 och festen på kvällen anordnas av Kåren. Denna dag infaller allt som oftast den andra fredagen efter inskrivningen. Vi vill påminna om att vår inspark inte är i förnedrande syfte och finns till som ett verktyg att skapa en bra sammanhållning i den nya klassen. Den här dagen ger en möjlighet att lära känna de flesta studenter på skolan under glada former.

Julfesten
Vi ställer varje år till med en julfest som infaller i december precis innan terminen slutar. Julfesten anordnas av Kåren men årskurs 1 är ansvariga för luciatåget. Detta brukar alltid innebära fantastisk underhållning för skolans övriga studenter! Här serverar vi ett smaskigt julbord precis som sig bör. Julfesten är en rolig tradition som har funnits sen 1983!

Brännbollsfesten
I Maj brukar träffas ute i det gröna för att spela brännboll och tömma alla resterna i baren. Brännbollsfesten inträffar andra fredagen i Maj, men  lite beroende på väderlek.

Sommarfesten
Vårterminen avslutas med en sommarfest i juni där alla årskurser samlas och firar ett lyckat läsår. Denna dag infaller på den sista fredagen av terminen! Dagen inleds med en utspark av våra kära femmor och följs sedan av en fest utan dess like på kvällen!

 

Övriga sociala arrangemang
Om intresset för sociala evenemang är stort under ett år så försöker vi planera in flera tillfällen. Detta kan till exempel vara halloweenfester, andra temakvällar eller pubkvällar. Har du en riktigt bra idé för en lyckad aktivitet så får du gärna kontakta oss.

 

Alla studenter på SKHS är välkomna på dessa evenemang. Kårmedlemmar betalar i regel en lite lägre summa för sociala evenemang än de studenter som inte är medlemmar i Kåren. I mån av plats får studenterna gärna ta med sig en vän eller respektive.

 

Väl mött! / Micke